bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego, systemu elektronicznego zabezpieczenia zbiorów w technologii RFID oraz urządzeń AGD do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu

 1.  Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. zał. nr 1 do SIWZ - wzór formularza ofertowego - zadanie 1
 4. zał. nr 1 do SIWZ - wzór formularza ofertowego - zadanie 2
 5. zał. nr 1 do SIWZ - wzór formularza ofertowego - zadanie 3
 6. zał. nr 1 do SIWZ - wzór formularza ofertowego - zadanie 4
 7. zał. nr 1 do SIWZ - wzór formularza ofertowego - zadanie 5
 8. zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy - zadanie 1
 9. zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy - zadanie 2
 10. zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy - zadanie 3
 11. zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy - zadanie 4
 12. zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy - zadanie 5
 13. zał. nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie 1
 14. zał. nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie 2
 15. zał. nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie 3
 16. zał. nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie 4
 17. zał. nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie 5
 18. zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie z art. 25 a ust. 1 - warunki udziału
 19. zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 25 a ust. 1 - podstawy wykluczenia
 20. zał. nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej
 21. zał. nr 6 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotówOpublikował: Katarzyna Oćwieja-Grądziel
Publikacja dnia: 14.10.2016
Podpisał: Katarzyna Grądziel
Dokument z dnia: 21.09.2016
Dokument oglądany razy: 2 822