bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.06.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Majątek

Biblioteka posiada następujące nieruchomości:

  • gmach główny przy ul. Jana Pawła II 5 o powierzchni 909,97 m² z prawem wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 1484 m² (na mocy decyzji nr WT.IV.72240-11/02 Burmistrza Brzegu z dnia 13 lutego 2002 r.)

Wartość majątku (brutto) stan na 31 grudnia 2018 r.

Nazwa Kwota (zł)
Grunt 81 620,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 439 439,34
Urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu 341 550,52
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie 934 452,96
Wartości niematerialne i prawne 86 177,94
Zbiory biblioteczne 1 492 511,36
OGÓŁEM 4 375 752,12Opublikował: Katarzyna Oćwieja-Grądziel
Publikacja dnia: 27.06.2019
Podpisał: Katarzyna Oćwieja-Grądziel
Dokument z dnia: 05.03.2014
Dokument oglądany razy: 1 792