bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek

Majątek
Plan finansowy MBP Brzeg na 2024 r.

  • dotacja podmiotowa (Gmina Brzeg) 2 160 000,00 zł
  • dotacja celowa: 4 800,00 zł (WSH-E)

MBP Brzeg posiada następujące nieruchomości:
gmach główny przy ul. Jana Pawła II 5 o powierzchni 909,97 m² z prawem wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 1484 m² (na mocy decyzji nr WT.IV.72240-11/02 Burmistrza Brzegu z dnia 13 lutego 2002 r.)

Wartość majątku MBP Brzeg (brutto) stan na 31 grudnia 2023 r.

Nazwa Kwota (zł)
Grunt 81 620,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 439 439,34
Urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu 393 340,94
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie 986 439,12
Wartości niematerialne i prawne 86 177,94
Zbiory biblioteczne 1 827 385,30Opublikował: Katarzyna Oćwieja-Grądziel
Publikacja dnia: 21.03.2024
Podpisał: Katarzyna Oćwieja-Grądziel
Dokument z dnia: 01.01.2021
Dokument oglądany razy: 2 914